Hlavní obsah

časově

Vyskytuje se v

náročný: časově náročnýtime-consuming

pásmo: geogr. časové/klimatické pásmotime/climatic zone

relé: časové relétimer (relay)

rozpětí: časové rozpětítime span

signál: časový signál v rádiu ap.time signal

souslednost: souslednost časovásequence of tenses

spínač: elektr. časový spínačtime switch, timer

ohraničený: časově ohraničenýtime-limited

rozdíl: časový rozdíltime difference

tíseň: být v časové/ve finanční tísnibe pressed for time/money

úsek: časový úsekperiod/stretch of time

úsporný: energeticky/časově/finančně úspornýenergy/time/money-saving

constraint: financial/time constraintsfinanční/časová omezení

limitation: time limitationčasové omezení

press: be pressed for timebýt v časové tísni

pressed: be pressed for time/moneybýt v časové/finanční tísni

progress: progress chartharmonogram, časový diagram

-saving: time-savingčasově úsporný, čas šetřící

sequence: sequence of tensesčasová souslednost

time: time loopčasová smyčka

zone: time zonečasové pásmo

indefinite: an indefinite strikečasově neomezená stávka