Hlavní obsah

časově

Příslovce

Vyskytuje se v

náročný: časově náročnýtime-consuming

pásmo: geogr. časové/klimatické pásmotime/climatic zone

relé: časové relétimer (relay)

rozpětí: časové rozpětítime span

signál: časový signál v rádiu ap.time signal

souslednost: souslednost časovásequence of tenses

spínač: elektr. časový spínačtime switch, timer

ohraničený: časově ohraničenýtime-limited

rozdíl: časový rozdíltime difference

tíseň: být v časové/ve finanční tísnibe pressed for time/money

úsek: časový úsekperiod/stretch of time

úsporný: energeticky/časově/finančně úspornýenergy/time/money-saving

constraint: finanční/časová omezenífinancial/time constraints

limitation: časové omezenítime limitation

press: být v časové tísnibe pressed for time

pressed: být v časové/finanční tísnibe pressed for time/money

progress: harmonogram, časový diagramprogress chart

-saving: časově úsporný, čas šetřícítime-saving

sequence: časová souslednostsequence of tenses

time: časová smyčkatime loop

zone: časové pásmotime zone

indefinite: časově neomezená stávkaan indefinite strike

časově: časově náročnýtime-consuming