Hlavní obsah

pressed [ˈprest]

Přídavné jméno

  • v tísni časové, finančníbe pressed for time/moneybýt v časové/finanční tísnibe hard pressed to do sthjen stěží zvládnout/dokázat/stihnout co

Vyskytuje se v

press: sth usilovat o co, dožadovat se, snažit se dosáhnout čehopress for

press-gang: sb být (násilně) naverbován do armádybe press-ganged

accelerator: šlápnout na plyn, sešlápnout plynpress the accelerator

bench: tlak vleže na lavičce posilovací cviksport. bench press

credentials: novinářský průkaz, průkaz novinářepress credentials

drill: sloupová/stojanová/svislá vrtačkatech. drill press

extrusion: protlačovací lisextrusion press

hard-pressed: jen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat cobe hard-pressed to do sth

hot: lisovaný za horkatech. hot-pressed

magnate: tiskový magnátpress magnate

mechanical: mechanický lismechanical press

military: zdvih činky z ramen nad hlavusport. military press

office: tisková kancelářpress office

photographer: fotoreportérpress photographer

popular: (běžný) tisk neodbornýpopular press

pressed: být v časové/finanční tísnibe pressed for time/money

press-up: kliky na jedné ruceone-arm(ed) press-ups

release: tisková zprávapress release

home: snažit se vysvětlit, prosazovat, prosadit copress sth home

agentura: cestovní/tisková/vyšetřovací agenturatravel/press/investigative agency

kachna: novinářská kachna(press) canard

lis: hydraulický lishydraulic press

napilno: mít napilno s čímbe in a hurry to do sth, be pressed for time, mít moc práce be (very) busy, nevědět co dřív be rushed off one's feet

obvinění: vznést obvinění proti komubring a charge, žalobou press charges against sb

plátek: bulvární plátektabloid, BrE gutter press, AmE scandal sheet

podat: podat žalobu na kohofile a (law)suit, sue sb, press charges against sb

pohnat: pohnat koho před soud/k soudupodat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justice

prohlášení: tiskové prohlášenípress release

propadnout: propadnout panicestart to panic, hovor. press the panic button

reklama: tisková reklamapress advertising

seriózní: seriózní tiskquality press

stisknout: stisknout spoušťzbraně pull the trigger, fotoaparátu press the shutter release

tisk: denní tiskdaily press

tiskový: tiskový mluvčípress agent/vlády ap. secretary

trvat: trvat na svémbe insistent, hovor. neustoupit stick to one's guns, stand one's ground, prosazovat své tvrzení press one's point

zpráva: tisková zprávapress release

žaloba: podat žalobu na koho pro cosue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action, bring a legal/an action against sb for sth

mačkat: mačkat tlačítkopress/push a button

naspěch: mít naspěchbe in a hurry/rush, v časové tísni be pressed for time

regionální: regionální tiskregional press

spoušť: stisknout spoušťpull the trigger, při focení press the shutter release

tíseň: být v časové/ve finanční tísnibe pressed for time/money

tlačítko: Stiskněte tlačítko.Push/Press the button.

vznést: vznést obvinění/obžalobu proti komubring charges/a charge, zažalovat press charges against sb

zmáčknout: Zmáčkněte tlačítko.Press the button.

button: uhodit na správnou strunu, použít ty správné páky chytře dosáhnout svéhopress/push the right button