Hlavní obsah

pressed [ˈprest]

Přídavné jméno

  • v tísni časové, finančníbe pressed for time/moneybýt v časové/finanční tísnibe hard pressed to do sthjen stěží zvládnout/dokázat/stihnout co

Vyskytuje se v

button: press/push the right buttonuhodit na správnou strunu, použít ty správné páky chytře dosáhnout svého

press: press forsth usilovat o co, dožadovat se, snažit se dosáhnout čeho

press: the presstisk noviny ap.

press: (printing) presstiskařský stroj

press: get a bad pressmít špatný ohlas v tisku

press: press charges against sbvznést obvinění proti komu, podat žalobu na koho, zažalovat koho

press-gang: be press-gangedsb být (násilně) naverbován do armády

accelerator: press the acceleratoršlápnout na plyn

bench: sport. bench presstlak vleže na lavičce posilovací cvik

credentials: press credentialsnovinářský průkaz

drill: tech. drill presssloupová/stojanová/svislá vrtačka

extrusion: extrusion pressprotlačovací lis

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

hot: tech. hot-pressedlisovaný za horka

magnate: press magnatetiskový magnát

mechanical: mechanical pressmechanický lis

military: sport. military presszdvih činky z ramen nad hlavu

office: press officetisková kancelář

photographer: press photographerfotoreportér

popular: popular press(běžný) tisk neodborný

press: be pressed for timebýt v časové tísni

press: press runnáklad tiskový, počet výtisků

press: off the pressvytištěný, vyšlý tiskem publikace ap.

press: tech. press weldersvařovací lis

press-up: one-arm(ed) press-upskliky na jedné ruce

release: press releasetisková zpráva

report: press reporttisková zpráva vydaná v tisku

press: press one's lips togethersevřít rty

press: He pressed his back to the wall.Přitiskl se zády ke zdi.

home: press sth homesnažit se vysvětlit, prosazovat, prosadit co