Hlavní obsah

pressing [ˈpresɪŋ]

Vyskytuje se v

press: press forsth usilovat o co, dožadovat se, snažit se dosáhnout čeho

press-gang: be press-gangedsb být (násilně) naverbován do armády

accelerator: press the acceleratoršlápnout na plyn, sešlápnout plyn

bench: sport. bench presstlak vleže na lavičce posilovací cvik

credentials: press credentialsnovinářský průkaz, průkaz novináře

drill: tech. drill presssloupová/stojanová/svislá vrtačka

extrusion: extrusion pressprotlačovací lis

hard-pressed: be hard-pressed to do sthjen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat co

hot: tech. hot-pressedlisovaný za horka

magnate: press magnatetiskový magnát

mechanical: mechanical pressmechanický lis

military: sport. military presszdvih činky z ramen nad hlavu

office: press officetisková kancelář

photographer: press photographerfotoreportér

popular: popular press(běžný) tisk neodborný

pressed: be pressed for time/moneybýt v časové/finanční tísni

press-up: one-arm(ed) press-upskliky na jedné ruce

release: press releasetisková zpráva

home: press sth homesnažit se vysvětlit, prosazovat, prosadit co

agentura: travel/press/investigative agencycestovní/tisková/vyšetřovací agentura

kachna: (press) canardnovinářská kachna

lis: hydraulic presshydraulický lis

napilno: be in a hurry to do sth, be pressed for time, mít moc práce be (very) busy, nevědět co dřív be rushed off one's feetmít napilno s čím

obvinění: bring a charge, žalobou press charges against sbvznést obvinění proti komu

plátek: tabloid, BrE gutter press, AmE scandal sheetbulvární plátek

podat: file a (law)suit, sue sb, press charges against sbpodat žalobu na koho

pohnat: podat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justicepohnat koho před soud/k soudu

prohlášení: press releasetiskové prohlášení

propadnout: start to panic, hovor. press the panic buttonpropadnout panice

reklama: press advertisingtisková reklama

seriózní: quality pressseriózní tisk

stisknout: zbraně pull the trigger, fotoaparátu press the shutter releasestisknout spoušť

tisk: daily pressdenní tisk

tiskový: press agent/vlády ap. secretarytiskový mluvčí

trvat: be insistent, hovor. neustoupit stick to one's guns, stand one's ground, prosazovat své tvrzení press one's pointtrvat na svém

zpráva: press releasetisková zpráva

žaloba: sue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action, bring a legal/an action against sb for sthpodat žalobu na koho pro co

mačkat: press/push a buttonmačkat tlačítko

naspěch: be in a hurry/rush, v časové tísni be pressed for timemít naspěch

regionální: regional pressregionální tisk

spoušť: pull the trigger, při focení press the shutter releasestisknout spoušť

tíseň: be pressed for time/moneybýt v časové/ve finanční tísni

tlačítko: Push/Press the button.Stiskněte tlačítko.

vznést: bring charges/a charge, zažalovat press charges against sbvznést obvinění/obžalobu proti komu

zmáčknout: Press the button.Zmáčkněte tlačítko.

button: press/push the right buttonuhodit na správnou strunu, použít ty správné páky chytře dosáhnout svého

nedaleko: near here, not far from herenedaleko odtud

někde: (somewhere) around here, over here, hereabouts, hereaway(s)někde tady

tady: down/in/up heretady dole/uvnitř/nahoře

brát se: What are you doing here?, What brings you here?Kde se tady bereš?

být: I am here.Jsem tady.

daleko: Is it far from here?Je to odsud daleko?

dělat: What are you doing (here)?Co (tady) děláš?

dokud: As long as I am here ...Dokud jsem tu/tady budu já ...

dovolená: We are here on holiday.Jsme tady na dovolené.

horko: It's hot in here.Je tady horko.

chtít: I want you to stay here.Chci, abys zůstal tady.

chůze: It is five minutes' walk from here.Je to odsud pět minut chůze.

chybět: Something is missing here.Něco tady chybí.

jít: I'm here to see Mr ..., I've come to see Mr ..., I've got an appointment with Mr ...Jdu za panem... máme zde schůzku ap.

již: She doesn't live here any more.Již tady nebydlí.

kde: How did you get here?Kde se tu bereš?

kdyby: If only he were here.Kdyby tak byl tady.

když: Once you are here.Když už jsi tu.

končit: The forest ends here.Zde les končí.

místo: Here we are.Jsme na místě. u cíle

mít: při podávání Here you are!Tady máš/máte.

někam: Is there any place to go here?Dá se tady někam jít? za zábavou

někdo: (Is there) anybody here?Je tady někdo?

nikdo: We won't find anybody here.Tady nikoho nenajdeme.

odtud: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

okamžik: He will be here in a minute.Bude tu za okamžik.

poblíž: Is there a pharmacy near here?Je tady poblíž lékárna?

podepsat se: Put your signature here.Podepište se tady.

policie: The police are here.Je tady policie.

poprvé: Is this your first time/stay here?, Are you here for the first time?Jste tady poprvé?

posledně: Last time I was here ...Posledně, když jsem tu byl ...

pracovně: I'm here on business.Jsem zde pracovně.

prvně: Are you here for the first time?, Is this your first time here?Jste tady prvně?

přisednout: May I join you?, Do you mind if I sit here?Mohu si přisednout?

přítomný: He is not here at the moment.Není teď přítomen.

přivádět: What brings you here?, What's your business here?Co vás sem přivádí?

přivést: Get him here immediately.Okamžitě ho sem přiveď.

řídit: Who is in charge here?Kdo to tu řídí?

sem: Put it over here.Dejte to sem někam.

scházet: Something is missing here.Něco tady schází.

soukromě: I'm here on private business.Jsem tu soukromě.

stavět: The train doesn't stop/call here.Vlak tady nestaví.

šéfovat: Who is in charge here?Kdo tomu tady šéfuje?

tak: If only he was here.Kdyby tu tak byl.

tu: There is a certain problem here.Je tu jistý problém.

: I've been waiting here for an hour.Čekám tu už hodinu.

věčnost: I've been waiting here for ages.Čekám tady věčnost.

vedro: It is very hot (here).Je (tady) vedro.

ven: Get out (of here)!Ven! vypadni

vypadnout: Let's get (the hell) out of here!Vypadneme odsud!

vyznat se: I don't (my way around) know this place., I'm lost here.Nevyznám se tady.

za: He'll be here in a minute.Bude tu za chvíli.

zde: Here you are.Zde to je/máte.

zmizet: Let's get (to hell) out of here.Zmizíme odsud.

zrovna: He isn't here right now.Zrovna tu není.

že: I promised to stay here.Slíbil jsem, že zde zůstanu.

klapat: Something's wrong here.hovor. Něco tu neklape.

padat: I'm outta here!, I'm off!Já padám., Padám odsud! jdu pryč

here: near heretady poblíž

near: near heretady poblíž, nedaleko odsud

abundant: Fish is abundant here.Je zde hojnost ryb.

anybody: Is there anybody here?Je tady někdo?

be: I am still here.Ještě jsem tady.

been: I have never been here.Nikdy jsem tu nebyl.

before: I have never been here before.Nikdy předtím jsem tady nebyl.

business: I'm here on business.Jsem tady služebně.

charge: Who is in charge here?Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?

do: What are you doing here?Co tady děláš?

downhill: It's all downhill from here.A teď už to půjde samo.

face: I see many new faces here.Vidím zde mnoho nových tváří.

far: Is it far from here?Je to odsud daleko?

from: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

get: Get him here immediately.Okamžitě ho sežeň.

get out: Let's get out of here.Vypadneme odsud.

it: I like it here.Líbí se mi tady.

mind: Would you mind my smoking here?Nevadilo by Vám, kdybych tady kouřil?

mine: Gold is mined here.Těží se zde zlato.

missing: Something is missing here.Něco tady chybí.

no one: There's no one here of that name.Není tu nikdo toho jména.

one: One can't eat here.Tady se nedá jíst.

outta: Let's get outta here.Vypadneme odsud.

go: Where do we go from here?Tak co teď?, Co budeme dělat? při řešení problému

look: look heretak podívej uvození důležité věty

over: over heretady(hle), zde tady někde

same: same herejá taky, nápodobně, já rovněž

stay: be here to staystát se součástí každodenního života