Hlavní obsah

imperative [ɪmˈperətɪv]

Vyskytuje se v

nutno: it's necessary, it's imperative to do sthje nutno dělat co

věta: declarative/interrogative/imperative/exclamatory sentenceling. oznamovací/tázací/rozkazovací/zvolací věta

způsob: the imperative/conditional/indicative (mood)rozkazovací/podmiňovací/oznamovací způsob

rozkazovací: in the imperative (mood)v rozkazovacím způsobu

mood: imperative moodrozkazovací způsob

imperative: the imperativerozkazovací způsob, imperativ