Hlavní obsah

compelling [kəmˈpelɪŋ]

Vyskytuje se v

přinutit: We were forced/made/compelled to ...Byli jsme přinuceni ...

compel: feel compelledto do sth cítit povinnost udělat co