Hlavní obsah

military [ˈmɪlɪtərɪ or -trɪ]

Přídavné jméno

  • voj.vojenský, armádnímilitary academyvojenská akademiemilitary headquartersvojenský štábsport. military presszdvih činky z ramen nad hlavumilitary honoursvojenské pocty při významném pohřbu

Podstatné jménopl. -ries/-ry

Vyskytuje se v

engagement: (military) engagementozbrojený střet vojenský

academy: military academyvojenská akademie

capability: military capabilityvojenský potenciál

complex: military-industrial complexvojensko-průmyslový komplex

compound: military compoundvojenský objekt

dictatorship: military dictatorshipvojenská diktatura

dispensation: dispensation from military serviceprominutí vojenské služby

occupation: under military occupationokupovaný vojskem

personnel: voj. military personnelvojáci, vojsko

presence: military presencevojenská přítomnost, posádka v cizí zemi

tribunal: military tribunalvojenský soud

universal: universal military trainingvšeobecný vojenský výcvik

dodge: dodge military servicevyhnout se vojenské službě

branný: branná povinnostcompulsory military service

cvičení: vojenské/požární cvičenímilitary/fire exercise

jít: jít do civilureturn to civilian life, quit one's (military) service

posila: voj. vojenské posily(military) reinforcements

potenciál: vojenský potenciálmilitary potential/capacity

prostor: vojenský prostormilitary area

přehlídka: voj. vojenská přehlídkamilitary parade

převrat: vojenský převratmilitary coup

přísaha: vojenská přísahamilitary oath (of office)

síla: voj. vojenské sílymilitary forces

služba: základní vojenská službaconscription, (compulsory) military service, BrE national service

technika: voj. vojenská technika vozidlamilitary vehicles

uniforma: vojenská/policejní/školní uniformamilitary/police/school uniform

vojenský: vojenská službamilitary service

vyznamenání: vojenské/státní vyznamenánímilitary/state decoration

vzpoura: vojenská/námořní vzpouramilitary/naval mutiny

základna: voj. vojenská/letecká/ponorková základnamilitary/air/submarine base

zásah: vojenský zásahmilitary action/proti jinému státu intervention

tábořiště: stanové/vojenské tábořištětented/military camp

vojna: být na vojnědo one's military service