Hlavní obsah

militarily [ˈmɪlɪtərɪlɪ]

Vyskytuje se v

military: the militaryarmáda

academy: military academyvojenská akademie

capability: military capabilityvojenský potenciál

complex: military-industrial complexvojensko-průmyslový komplex

compound: military compoundvojenský objekt

dictatorship: military dictatorshipvojenská diktatura

dispensation: dispensation from military serviceprominutí vojenské služby

occupation: under military occupationokupovaný vojskem

personnel: voj. military personnelvojáci, vojsko

presence: military presencevojenská přítomnost, posádka v cizí zemi

tribunal: military tribunalvojenský soud

universal: universal military trainingvšeobecný vojenský výcvik

dodge: dodge military servicevyhnout se vojenské službě

branný: compulsory military servicebranná povinnost

cvičení: military/fire exercisevojenské/požární cvičení

jít: return to civilian life, quit one's (military) servicejít do civilu

posila: (military) reinforcementsvoj. vojenské posily

potenciál: military potential/capacityvojenský potenciál

prostor: military areavojenský prostor

přehlídka: military paradevoj. vojenská přehlídka

převrat: military coupvojenský převrat

přísaha: military oath (of office)vojenská přísaha

síla: military forcesvoj. vojenské síly

služba: conscription, (compulsory) military service, BrE national servicezákladní vojenská služba

technika: military vehiclesvoj. vojenská technika vozidla

uniforma: military/police/school uniformvojenská/policejní/školní uniforma

vojenský: military servicevojenská služba

vyznamenání: military/state decorationvojenské/státní vyznamenání

vzpoura: military/naval mutinyvojenská/námořní vzpoura

základna: military/air/submarine basevoj. vojenská/letecká/ponorková základna

zásah: military action/proti jinému státu interventionvojenský zásah

tábořiště: tented/military campstanové/vojenské tábořiště

vojna: do one's military servicebýt na vojně

engagement: (military) engagementozbrojený střet vojenský