Hlavní obsah

universal [ˌjuːnɪˈvɜːsəl]

Přídavné jméno

  1. univerzální, (vše)obecný, všestranný génius ap.universal donoruniverzální dárceuniversal military trainingvšeobecný vojenský výcvikuniversal suffragevšeobecné volební právo
  2. (celo)světový postihující celý světuniversal fashioncelosvětová móda

Vyskytuje se v

suffrage: universal suffragevšeobecné volební/hlasovací právo

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právUniversal Declaration of Human Rights

všeobecný: polit. všeobecné hlasovací právouniversal suffrage