Hlavní obsah

naspěch

Příslovce

  • mít naspěchbe in a hurry/rush, (v časové tísni) be pressed for time

Vyskytuje se v

mít: mít naspěchbe in a hurry

haste: velmi spěchat, mít velmi naspěchbe in great haste

naspěch: mít naspěchbe in a hurry/rush, v časové tísni be pressed for time