Hlavní obsah

zone [zəʊn]

Podstatné jméno

  • zóna, pásmo, oblastvegetation zonevegetační pásmotime zonečasové pásmoekon. enterprise zonepodnikatelská zónaekon. free trade zonezóna volného obchoduekon. zone pricingcenová tvorba podle pásem

Vyskytuje se v

earthquake: oblast postižená zemětřesenímearthquake zone

frontier: pohraniční pásmofrontier zone

south: Antarktida a okolní vodySouth Frigid Zone

temperate: mírná (podnebná) pásmatemperate zones

tow: odtahová zóna se zákazem stánítow-away zone

trade: zóna volného obchodufree trade zone

twilight: pomezí, šedá zóna, upadající část městatwilight zone

zone: vegetační pásmovegetation zone

zoning: územní plán, mapa územního plánovánízoning map/plan

ostrůvek: dopr. nástupní/dopravní ostrůvektraffic/safety island, refuge, AmE též safety zone

pás: geogr. podnebný pásclimatic zone

pásmo: geogr. časové/klimatické pásmotime/climatic zone

územní: územní plánlocal plan, AmE zoning plan

vegetační: vegetační pásmovegetation zone

zákaz: dopr. Zákaz předjížděníNo overtaking, AmE Do not pass, No passing zone

záplavový: záplavové územífloodplain(s), flood area/zone