Hlavní obsah

vzít si

Dokonavé sloveso

  1. (sňatkem) koho marry sb, get married to sb, wed sbVezmeš si mě?Will you marry me?
  2. (dát si) have sth(nabídnout si) help osf to sthVezmi si.Have one., (posluž si) Help yourself.
  3. (získat) takeVezmu si den volno.I'll take one day off.
  4. vzít si na sebe (obléct si) put onvzít si na sebe (mít oblečené) wearCo si mám vzít na sebe?What shall I wear?

Vyskytuje se v

vzít si: obléct si put* on, mít oblečené wear*vzít si na sebe

hypotéka: take out a mortgagevzít si hypotéku na dům

manžel: marry sb, get married to sbvzít si koho za manžela

ponaučení: learn a lesson from sth, put/AmE chalk sth up to experiencevzít si ponaučení z čeho

příklad: follow sb's example, chtít napodobovat model osf on sb, take sb for an examplevzít si z koho/čeho příklad

půjčka: take out a loanvzít si půjčku

starost: take care/charge of sb/sthvzít si koho/co na starost

stranou: take sb asidevzít (si) koho stranou

svůj, svá, své, svoje: adoptvzít si za své dítě

ještě: Have some more.Vezmi si ještě.

taxi: take a cabvzít si taxi

tenhleten, tuhleten, tadyhleten: I will take this one.Vezmu si tenhleten.

volno: take a few days offvzít si pár dní volno

žena: marry sb, make sb one's wifevzít si koho za ženu

muška: zaměřit c!se na target sb, kritizovat ap. take aim at sb/sthvzít si koho/co na mušku

back: take sth backvzít si co zpátky

charge: take charge of sb/sthujmout se koho/čeho, vzít si na starost koho co, převzít péči nad kým

married: get marriedvzít se, oženit se, vdát se

mortgage: take out a mortgage on sthvzít si hypotéku na co

on: put onvzít si na sebe, obléknout si

relatively: relatively speakingrelativně vzato s uvážením obdobných situací

spliced: zast., hovor. get splicedvzít se vstoupit do manželství

take: take one's own lifevzít si život, spáchat sebevraždu

vzít: přinést někam take*, bring*vzít (si)

taste: have a taste of sthochutnat co, vzít si kousek čeho

cab: take a cabvzít si taxi

first: Marry him? I would die first!Vzít si ho? Raději bych umřela!

must: If you must go there take at least ...Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...

off: take some time offvzít si nějaký čas volno

while: They married a while ago.Vzali se před časem.

foster: pěstounkafoster mother

help: pomocnice s dětmimother's help

mother: mateřská buňkamother cell

naked: úplně nahý, jak ho Pán Bůh stvořilstark/buck naked, mother-naked

single: svobodná matka, (matka) samoživitelkasingle mother

three: matka (od) tří dětímother of three

unmarried: svobodná matkaunmarried mother

working: pracující matkaworking mother

make: Bude z ní dobrá matka.She'll make a good mother.

many: Mnohá matka by to uvítala.Many a mother would welcome it.

jazyk: mateřský jazykmother tongue

mateřský: mateřský jazykmother tongue

matka: svobodná matkasingle/unmarried mother

mléko: mateřské mlékobreast/mother's milk

představená: matka představenáMother Superior

rodný: rodný jazyknative/mother tongue

řeč: mateřská řečnative language, mother tongue

strana: z otcovy/matčiny strany příbuznýpaternal/maternal, řidč. from the father's/mother's side (of the family)

svátek: Svátek práce/matekLabour/Mother's Day

svobodný: svobodná matkasingle/unmarried mother, hl. mladá baby-mother

základní: výp. základní deska počítačemother board

země: rodná zeměnative land, domovina homeland, otčina fatherland, motherland, mother country

nastávající: nastávající matkaexpectant mother, mother-to-be