Hlavní obsah

soaked [səʊkt]

Vyskytuje se v

soaked: promočený, promáčený, promoklýsoaked (through)

soak up: slunit se, vyhřívat se na sluníčkusoak up the sun

soaking: promočený durchsoaking wet

: mokrý až na kůžisoaked to the skin

promoknout: Promokli jsme až na kůži.We got soaked to the skin.

vsáknout se: Voda se vsákla do země.Water soaked into the ground.