Hlavní obsah

soak [səʊk]

Vyskytuje se v

soaked: soaked (through)promočený, promáčený, promoklý

soak up: soak up the sunslunit se, vyhřívat se na sluníčku

soaking: soaking wetpromočený durch

: soaked to the skinmokrý až na kůži

promoknout: We got soaked to the skin.Promokli jsme až na kůži.

vsáknout se: Water soaked into the ground.Voda se vsákla do země.