Hlavní obsah

ere [eə]

Vyskytuje se v

error: (do) sth in error(udělat) co omylem

literal: literal (error)tisková chyba v novinách ap.

trial: by trial and errormetodou pokusů a omylů, zkusmo, experimentální metodou

clerical: clerical erroradministrativní chyba

computational: computational errorvýpočetní chyba

error: make an errorudělat chybu

error: method of trial and errormetoda pokusu a omylu

error: typing errorpřeklep

error: výp. error reporthlášení chyby, chybová hláška

error: factual errorfaktická chyba

error: error of factfaktická chyba

instrumental: instrumental errorschyby měřících přístrojů

judgment: error of judgmentchybný úsudek

judicial: judicial errorpochybení soudu, justiční omyl

learning: trial-and-error learningučení metodou pokusu a omylu

margin: margin for errortolerance chyby, možná odchylka

message: výp. error messagehlášení chyby, chybová hláška

printer: printer's errortisková chyba

refraction: med. refraction errorrefrakční vada

technical: práv. technical errorformální chyba

trifling: trifling errordrobná chybička

typing: typing errorpřeklep při psaní na klávesnici ap.

check: Check the text for errors.Zkontrolujte, zda nejsou v textu chyby.

error: admit one's errorpřiznat svou chybu

hrubý: hrubá chybagross error, serious mistake

justiční: justiční omylmiscarriage of justice, pochybení soudu judicial error

nedopatření: nedopatřenímomylem by mistake, nešťastnou náhodou by accident, z nepozornosti by oversight, kvůli chybě in error, bezděčně inadvertently

selhání: selhání lidského faktoruhuman error/failure

výpočetní: výpočetní chybacomputational error

narazit: Narazil jsem na dvě chyby.I came across two errors.

věcný: věcná chybafactual error

výpočet: chyba ve výpočtucalculation error