Hlavní obsah

preceding [prɪˈsiːdɪŋ]

Vyskytuje se v

předcházet: What preceded this decision?Co předcházelo tomuto rozhodnutí?