Hlavní obsah

nerad

Přídavné jméno

  1. (s nechutí) unwillingly(zdráhavě) grudgingly(neochotně) reluctantlyStrašně nerad brzy vstávám.I hate getting up early.Nerad bych ...I wouldn't like to ...Strašně nerad bych ...I would hate to ...Velmi nerad obtěžuji.I am sorry/hate to bother you.mít neraddislike, (silně) hate
  2. (neúmyslně) unintentionally

Vyskytuje se v

hrozně: I would hate to ...Hrozně nerad bych ...

sobě: I don't like talking about myself.Nerad mluvím o sobě.

riser: late riserten, kdo nerad brzy vstává/pozdě vstává

hate: I would hate to ...Strašně nerad bych ...

party pooper: I hate to be a party pooper ...Nerad (vám) kazím zábavu ...

nerad: dislike, silně hatemít nerad