Hlavní obsah

hrozně

Vyskytuje se v

vypadat: look good/awful/old/unhappyvypadat dobře/hrozně/staře/nešťastně

bledě: You look awfully pale.Vypadáš hrozně bledě.

hrozný: I am starving/famished.Mám hrozný hlad.

vylekat: You gave me a terrible fright.Hrozně jsi mě vylekal.

žrát: The car is a (real) gas guzzler., The car drinks petrol like it's going out of fashion.To auto hrozně žere.

crazy: hovor. make/drive sb crazydohánět koho k šílenství, dožírat, (hrozně) štvát koho

-mouthed: smart-mouthediron. mající chytré řeči, hrozně chytrý, přidrzlý

ravenous: be ravenousmít hrozný hlad

terrified: be terrified of sthmít hrůzu z čeho, hrozně se bát, děsit se čeho

uproariously: uproariously funnyhrozně legrační, k popukání

awfully: I am awfully sorry.Je mi to hrozně líto.

fight: They had a big fight.Hrozně se pohádali.

messy: These barbecues are so messy.Při grilování se nadělá hrozný binec.

hrozně: I would love to ...Hrozně rád bych ...