Hlavní obsah

crazy [ˈkreɪzɪ]

Vyskytuje se v

like: jak(o) šílenec/blázen/smyslů zbavený/utržený z řetězu pracovat ap.like anything/crazy/mad

blázen: být blázen do čehobe crazy/mad about sth, BrE hovor. be mad keen on sth

divý: jako divýlike crazy

přeskočit: komu přeskočilosb has gone crazy, sb lost his/her marbles, sb went nuts/bananas/BrE bonkers, z náporu ap. sb cracked up

šílenství: dohnat koho k šílenstvídrive sb mad/crazy/insane

bláznit: Co blázníš?Are you crazy?

posedlý: Byl posedlý sportem.He was crazy about sports.

zbláznit se: Zbláznil ses?Are you crazy?

sto: o sto šestvelmi energicky vigorously, up a storm, usilovně for all one is worth, like crazy, zcela nevázaně hell-for-leather, mluvit nineteen to a dozen

zbláznění: To je k zbláznění.It's enough to drive you crazy.

crazy: jako pominutý/divý/šílený, o věci ohromnělike crazy