Hlavní obsah

crazily [ˈkreɪzɪlɪ]

Vyskytuje se v

crazy: like crazyjako pominutý/divý/šílený, o věci ohromně

like: like anything/crazy/madjak(o) šílenec/blázen/smyslů zbavený/utržený z řetězu pracovat ap.

blázen: be crazy/mad about sth, BrE hovor. be mad keen on sthbýt blázen do čeho

divý: like crazyjako divý

přeskočit: sb has gone crazy, sb lost his/her marbles, sb went nuts/bananas/BrE bonkers, z náporu ap. sb cracked upkomu přeskočilo

šílenství: drive sb mad/crazy/insanedohnat koho k šílenství

bláznit: Are you crazy?Co blázníš?

posedlý: He was crazy about sports.Byl posedlý sportem.

zbláznit se: Are you crazy?Zbláznil ses?

sto: velmi energicky vigorously, up a storm, usilovně for all one is worth, like crazy, zcela nevázaně hell-for-leather, mluvit nineteen to a dozeno sto šest

zbláznění: It's enough to drive you crazy.To je k zbláznění.