Hlavní obsah

picture [ˈpɪktʃə]

Vyskytuje se v

picture: kinothe pictures

picture postcard: malebný, půvabný, jako z pohlednicepicture-postcard

finish: cílová fotografiesport. photo-finish picture

gallery: obrazárna, obrazová galeriepicture gallery

harrowing: drastické záběryharrowing pictures

motion picture: filmový průmyslmotion picture industry

score: původní hudba k filmuAmE original motion picture score

soft: nekontrastní obraz v televizisoft picture

take: vyfotit si koho/co, udělat (si) fotku koho/čehotake a picture of sb/sth

dělat: dělat fotky fotittake pictures

obrázkový: obrázkové písmopicture writing, starých Egypťanů hieroglyphic writing

snímek: rentgenový snímekX-ray image/picture/photograph

udělat: udělat fotku vyfotittake a picture

umění: galerie výtvarného uměníart/picture gallery

vyfotit: vyfotit se s kým/čímtake/get a picture with sb/sth

bez, beze: kniha bez obrázkůbook with no pictures

fotka: udělat fotku koho/čehotake a photo, shoot a picture of sb/sth

jako: pěkná jako obrázekas pretty as a picture

obrázek: Co vidíte na obrázku?What can you see in the picture?

pohyblivý: pohyblivé obrázkymoving pictures

viset: Na stěně visel obraz.A picture hung on the wall.

vyfotografovat: Mohl byste nás vyfotografovat?Could you take a picture of us?

zkresleně: zkresleně podat comisrepresent, give a distorted account/picture of sth

obraz: být v obraze informovaný ap.be in the picture, be up to date/speed about sth, know the time of day, be in the swim of things

identikit: identifikační portrét, identikitidentikit (picture)