Hlavní obsah

news [njuːz]

Podstatné jméno

  • of/about sth zprávy, novinky, zpravodajství o čemhovor. What's the news?Co je nového?piece of newszpráva, novinka jednanews standnovinový stánek, trafikahovor. news houndreportér

Vyskytuje se v

bearer: posel dobrých zprávbearer of good news

bit: zpráva/radaa bit of news/advice

breaking: mimořádné zprávybreaking news

desk: zpravodajství redakce či vysílánínews desk

hot: žhavé zprávyhot news

item: zprávanews item

latest: nejnovější zprávylatest news

motoring: zprávy pro motoristy, dopravní hlášenímotoring news

sport: sportovní zprávysports news

floor: Zpráva mu vyrazila dech., Byl z té zprávy úplně vedle.He was floored by the news.

good: dobrá zprávagood piece of news

next: Následují zprávy.The news is next.

speechless: Ta zpráva mu vzala dech.The news left him speechless.

such: takováto zprávasuch news as this

while: I když byly zprávy (zatím) dobré ...While the news has been good ...

noviny: televizní novinyTV news

nový: nejnovější zprávy poslední dostupnéthe latest news, reportáž ap. newsflash

přehled: přehled zprávheadlines, news summary

radostný: radostná zprávajoyful news

sdělovací: sdělovací prostředkymédia (news) media, prostředky komunikace means of communication

stánek: novinový stáneknews(paper) stand, newsstand

špatný: špatné zprávybad news

tiskový: tisková konferencepress/news conference

zlý: zlé zprávybad news

zpráva: televizní zprávyTV news

zpravodajský: zpravodajská agenturanews agency

čerstvý: čerstvé zprávylatest news

novinka: To je pro mne novinka.That's news to me.

sdělit: Sdělil mu tu novinu.He told him the news.

vysílat: vysílat zprávybroadcast news

zpravodajství: televizní zpravodajstvípodávání zpráv TV reporting, pořad TV news programme

žhavý: přen. nejžhavější novinkyzprávy the hottest news, výrobky hot new products

news: špatné/dobré zprávybad/good news