Hlavní obsah

breaking [ˈbreɪkɪŋ]

Podstatné jméno

  1. rozbití
  2. přerušení spojitosti, spojení ap.breaking newsmimořádné zprávy

Vyskytuje se v

break: break free of sthosvobodit se, odpoutat se od čeho, uvolnit se z čeho

break down: break sth downrozložit co reakcí - na složky ap.

break in: break sb inzaučit, zaškolit koho na novou práci, činnost ap.

break up: be breaking upztrácet se signál při hovoru přes mobilní telefon

broke: go brokepřijít na mizinu, zbankrotovat

faith: break faith with sb/sthzradit koho/co, zpronevěřit se komu/čemu, nedodržet slib

ground: break new groundvkročit na panenskou půdu, učinit něco průkopnického

heart: break sb's heartzlomit srdce komu nešťastnou láskou

ice: break the iceprolomit ledy

silence: break one's silenceabout sth přestat mlčet, (konečně) promluvit o čem již dále netajit

wind: break wind(u)pšouknout si, (u)prdnout si

bank: break the bankrozbít bank ve hře

breaking: breaking newsmimořádné zprávy

broken: get brokenrozbít se, zlomit se

broken-hearted: be broken-heartedmít zlomené srdce

bulk: break bulkzačít s vykládkou z lodi, rozdělit náklad do menších částí

contact: break contact with sbpřerušit spojení s kým

cover: break covervylézt z úkrytu, opustit úkryt

deadlock: break the deadlockdostat se z patové situace, překonat mrtvý bod při jednáních

enter: práv. break and enter sthnásilím vniknout kam

even: even breakpadesátiprocentní šance

free: break freeosvobodit se, vymanit se

gallop: break into gallopdát se do trysku

home: broken homerozvrácená rodina

law: break the lawporušit zákon

line: dashed/broken/wavy/dash-and-dot linečárkovaná/přerušovaná/vlnitá/čerchovaná čára

loose: break looseutrhnout se, uvolnit se, vyrvat se zvíře, člověk

lucky: BrE lucky break(troška) štěstí příznivý obrat ve vývoji událostí

marital: marital break-uprozpad manželství

off: break offodlomit (se)

peace: break the peace(na)rušit klid/mír/veřejný pořádek

prison: prison breakútěk z vězení

routine: break from routinevytržení z rutiny

rule: break the rulesporušit pravidla

seal: break a sealrozlomit pečeť

service: sport. service breakprolomení podání

sound barrier: break the sound barrierpřekonat rychlost zvuku

spring: spring breakjarní prázdniny hl. na VŠ

stone: stone-brokenaprosto švorc

strain: tech. breaking strainpevnost v tahu lana ap.

take: take a breakdát si pauzu

truce: break a truceporušit příměří

vow: break one's vowporušit (svůj) slib

bone: broken bonezlomená kost

careful: Be careful not to break it.Dávej pozor ať to nerozbiješ.

clean: make a clean break with sb/sthnadobro opustit koho/co

demonstration: break up a demonstrationrozehnat demonstraci

have: He has broken it, hasn't he?On to rozbil, že?

minute: a five minute breakpětiminutová pauza

neck: break the neckzlomit vaz

promise: break one's promiseporušit čí slib

record: break the recordpřekonat rekord

short: take a short breakdát si krátkou pauzu

logjam: publ. break the logjampřinést posun v patové situaci, odstranit překážku v komunikaci ap.

bez, beze: incessantly, ceaselessly, nonstop, dnem i nocí (a)round the clock, all the time, without a breakbez přestání

bod: critical point, ekon. hranice rentability break-even pointbod zlomu

čára: broken/dashed/dotted/dash-and-dot linepřerušovaná/čárkovaná/tečkovaná/čerchovaná čára

dovolená: maternity leave, přerušení kariéry baby breakmateřská dovolená

jarní: spring break, BrE half-term (holidays)jarní prázdniny

kus: break sth into piecesrozbít co na kusy

lomený: pointed/broken/lancet archstav. lomený oblouk

mateřský: maternity leave, hovor. baby breakmateřská dovolená

naskočit: sb broke/came out in a rashkomu naskočila vyrážka

pauza: take a (short) breakdát si (krátkou) pauzu

polední: lunch break, midday breakpolední přestávka

pravidlo: break the rulesporušit pravidla

prázdniny: spring break, BrE half-term (holidays)jarní prázdniny

přejít: break into a trotpřejít do klusu

překonat: break the sound barrierpřekonat rychlost zvuku

překročit: break/violate/infringe the lawpřekročit zákon

přerušovaný: broken/dashed linepřerušovaná čára

přestávka: BrE break, AmE recess(školní) přestávka

back: break the back of sthzdolat nejobtížnější část čeho úkolu

udělat: take a (short) break, pauseudělat si přestávku

útěk: breakout, escape from jail/prison, jailbreak, prison breakútěk z vězení

vabank: go for brokehrát vabank

vybourat: break a hole in sthvybourat díru v čem

zákon: break/violate the lawporušit zákon

zdrhnout: break out (of prison)zdrhnout z vězení

lámaný: speak broken Englishmluvit lámanou angličtinou

létat: You can't make an omelette without breaking eggs.Když se kácí les, lítají třísky.

mutovat: His voice is breaking.Mutuje.

odnaučit: He broke him of the habit.Odnaučil ho tomu zlozvyku.

peníze: I am broke.Jsem úplně bez peněz.

polámat: He broke his ribs.Polámal si žebra.

porouchat se: Our car broke down.Porouchalo se nám auto.

porušit: break the rules/a contractporušit pravidla/smlouvu

pozor: Be careful not to break it.Dávej pozor, ať to nerozbiješ.

přerazit: He has broken my nose.Přerazil mi nos.

přerušit: break the silencepřerušit mlčení

rekord: break the recordzlomit/překonat rekord

rozbít: break sth into piecesrozbít co na kousky

rozbít se: The plate broke into pieces.Talíř se rozbil na kusy.

rozednít se: When dawn broke ...Když se rozednělo ...

rozednívat se: The day is dawning/breaking., It's dawn/daybreak.Rozednívá se.

rozvrácený: children from broken homesděti z rozvrácených rodin

ruka: break one's armzlomit si ruku

rvát: That breaks my heart.To mi rve srdce.

se, si: He broke his thumb.Zlomil si palec.

skrýš: come out of hiding, break covervylézt ze skrýše, opustit skrýš

střep: glass fragments, pieces of broken glassskleněné střepy

svítat: The dawn/day is breaking., It's dawn., The sun is rising.Svítá.

upadnout: She fell and broke her arm.Upadla a zlomila si ruku.

vaz: broken neckzlomený vaz

vyrážka: He broke out in rash.Udělala se mu vyrážka.

zhroutit se: break down, have a nervous breakdownnervově se zhroutit

zlomený: My leg's broken., I have a broken leg.Mám zlomenou nohu.

zlomit: He broke/fractured his arm.Zlomil si ruku.

buď: It's make or break., It's do or die.Je to buď a nebo.

koruna: be broke, be penniless, not have two pennies to rub togethernemít ani korunu, smrdět korunou

kramle: take to one's heels, make off, AmE take a powder, do bezpečí make a break, hovor. skedaddle, BrE slang. scarpervzít kramle utéct

mizina: be brokebýt na mizině

polít: She broke out in a cold sweat.Polil ji studený pot.

srdce: break sb's heartzlomit komu srdce

šos: Eat my shorts!, dej pokoj Give me a break!, Lay off me!, vulg. Up yours!hovor. Polib mi šos!

trop: do or die, make or break, death or glory, kill or cure, win or busthop nebo trop

vindra: not have a penny, be brokenemít ani vindru

zlámat: break one's/sb's neckzlámat si/komu vaz

denní: denní směnaday shift

naturální: naturální směnabarter/in-kind exchange

pracovat: pracovat na směnywork (in) shifts

pracovní: pracovní směnawork shift

provoz: provoz na směnyshift operation

směna: noční směnanight shift

foreman: vedoucí směnyshift foreman

leader: vedoucí směny, směnový mistrshift leader

shift: práce na směnyshift work