Hlavní obsah

přičíst

Dokonavé sloveso

  1. (připočítat) co k čemu add sth to sth(započítat) řidč. figure sth in sth
  2. (přisoudit) co komu attribute, ascribe, assign sth to sb(vinu ap.) impute sth to sbpřičíst co komu k dobruenter sth to sb's credit

Vyskytuje se v

vrub: připsat/přičíst co na vrub komu jeho účtucharge/debit sth to sb's account

přičíst: přičíst co komu k dobruenter sth to sb's credit