Hlavní obsah

side [saɪd]

Podstatné jméno

 1. strana místo vedle něčehoon the other side of sthna druhé straně čeho ulice ap.the sides of sb's mouthkoutky ústsunny side upbez obracení, dělaný jako volské oko, opečený z jedné strany vajíčko
 2. bok auta ap., stěna domu ap., boční částput sth on its sidepoložit co na bokThis side up.Neklopit. nápis na balíku
 3. (vnitřní) strana nádoby ap.
 4. (o)kraj, boklean over the sidenaklonit se přes okrajIt's on the other side of the town.Je to na druhém konci města.
 5. bok část těla
 6. be by/at sb's sidestát při kom/po boku komu podporovat ap.
 7. strana papíru ap., stránka napsaného textu
 8. strana v konfliktu ap.
 9. of sth stránka, aspekt čeho situace ap.

Předložka

 • this side of sth před čím časově

Fráze

 1. side by side vedle sebe, jeden vedle druhého o dvou lidech či věcech
 2. BrElet the side down (u)dělat ostudu rodině, známým ap.
 3. from side to side ze strany na stranu, z jedné strany na druhou pohybovat se ap.
 4. be on sb's side být na čí straně ve sporu, válce ap.
 5. get on the wrong side of sb znepřátelit si koho, rozlít si to u koho
 6. on the side bokem vedle hlavní činnosti, navíc (k tomu)
 7. hl. AmEon the side jako přílohu něco k jídlu
 8. put sth to one side odložit co, odsunout co stranou dočasně mimo střed zájmu

Vyskytuje se v

butter: know what side one's bread is buttered onvyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.

reverse: reverse (side)rub, zadní strana mince, bankovky ap., revers

safe: do sth to be on the safe sidedělat co pro jistotu

stitch: stitch (in the side), side stitchpíchání v boku po běhu ap.

sunny: sunny side up(u)smažený z jedné strany volské oko

asset: ekon. assets sidestrana aktiv

bang: side-swept bangspatka účes

bolster: (side) bolstersboční vedení sedadla auta

clapboard: clapboard sidingpřekládané obložení domu prkny horní lišta zčásti překrývá spodní

demand: ekon. demand sidestrana poptávky

entrance: side/back entranceboční/zadní vchod

football: five-a-side footballmalá kopaná

fringe: side fringepatka účes

hustle: side hustlebokovka vedlejší výdělečná činnost

issue: side issuevedlejší věc, podružná věc

moon: far side of the moonodvrácená strana měsíce

netting: sport. side nettingboční síť branky

passenger: passenger sidestrana spolujezdce v autě

plate: side platetalířek na pečivo

plus: on the plus side...výhodou je, že...

right: right side outlícem ven, nalíc otočený ap.

side-saddle: ride side-saddlejet v sedle bokem

starboard: starboard sidepravobok lodi

step: side stepúkrok, krok stranou

sunny: sunny side of sthsvětlá/kladná stránka věci

elevation: side elevationbokorys

through: Enter through the side entrance.Vejděte bočním vchodem.

split: split one's sides (laughing)potrhat se smíchy, chlámat se