Hlavní obsah

plus [plʌs]

Podstatné jméno

  • hovor.plus, výhoda, přednoston the plus side...výhodou je, že...the pluses and minuses of sthplusy a minusy čeho

Vyskytuje se v

klad: klady a zápory čehothe pluses and minuses, silné a slabé stránky strengths and weaknesses of sth

kladný: kladné znaménkothe plus sign

plus: c!plus or minus, give or takeplus minus

plusový: plusové znaménkoplus sign

přednost: přednosti a slabinystrengths and weaknesses, pluses and minuses, pro a proti pros and cons

znaménko: c!plus/positive signznaménko plus, kladné znaménko

minus: consider the c!pluses and minuseszvážit plusy a minusy

rovnat se: Three c!plus two equals five.Tři plus dvě se rovná pět.

credit: be in creditbýt v plusu, mít kladný zůstatek na účtě

pocket: be in pocketbýt v plusu, mít zisk, vydělat v transakci ap.