Hlavní obsah

plate [pleɪt]

Sloveso

  • sth pokovit co postříbřit, pozlatit ap.

Vyskytuje se v

čistý: čistý plattake-home pay

galvanický: tech. galvanická lázeňplating bath

hluboký: hluboký talířsoup plate

nástupní: nástupní platstarting salary

plát: ocelový plátsteel/iron plate

plochý: plochý talířdinner/flat plate

poznávací: státní poznávací značkaštítek BrE number/AmE license plate

protéza: zubní protézadentures, dental prosthesis/plate, hovor. false teeth

státní: státní poznávací značkačíslo registration/AmE license number, cedulka number/AmE license plate

talíř: hluboký talířsoup/deep plate, rim soup bowl

talíř: mělký/plochý/obl. plytký talířdinner/flat plate

značka: dopr. státní poznávací značkacedulka BrE number/AmE license plate, číslo BrE registration/AmE license number

zvýšení: zvýšení platupay rise/AmE raise

rozbít se: Talíř se rozbil na kusy.The plate broke into pieces.

stálý: stálý platfixed salary

talířek: dezertní talířekdessert plate

base: ekon. base payzákladní plat

clear: clear one's platesníst všechno na talíři

compactor: stav. plate compactorvibrační deska dusadlo

dental: dental platehovor. zubní protéza, med. tělo protézy plastová část

dessert: dessert plate/fork/knife/spoondezertní talířek/vidlička/nůž/lžička

equal: equal payrovnocenný plat

highly: highly paidvelmi dobře placený, s vysokým platem

incremental: incremental increasepravidelné zvýšení (platu) dle dohody

iron: iron plateocelový plát

iron: iron plating(o)pancéřování

number: licence plate numberčíslo poznávací značky

pay: net payčistý plat

pay: pay risezvýšení platu

performance: performance(-related) payplat dle/odvozený od výkonu

personalized: personalized AmE license/BrE number platepoznávací značka s vlastním jménem/dle vlastního požadavku na autě ap.

plated: gold/silver-platedpozlacený/postříbřený

plating: gold/silver platinggalvanické (po)zlacení/(po)stříbření

plating: tech. plating bathpokovovací lázeň

rack: plate rackodkapávač na nádobí

salary: starting salarynástupní plat

scuff: scuff platesprahové lišty auta

shallow: shallow platemělký talíř

trade: trade plateprovizorní SPZ od prodejce

wall: stav. wall platepozednice

get: They get a salary of 11 000 a year.Dostávají plat 11 000 ročně.

make: She made him clean up the plates.Přinutila ho, aby sklidil talíře.

whisk: She whisked the plate away.Bleskově dala talíř pryč.

silver plate: silver-platepostříbřit

plat: zvýšení platupay rise/AmE raise, increase in salary

plat: čistý plattake-home pay, net salary