Hlavní obsah

rack [ræk]

Vyskytuje se v

ruin: go to (rack and) ruinchátrat, scházet, rozpadat se, spět k záhubě, podléhat zkáze

brain: rack one's brains over sthlámat si hlavu nad/s čím

stojánek: stojánek na CDCD rack

nerv: Byly to nervy.It was nerve-racking., It was a stress-fest.

hlava: lámat si hlavu s čímrack one's brains over sth

lámat: lámat si hlavu s čímrack one's brains over sth