Hlavní obsah

rack [ræk]

Vyskytuje se v

ruin: go to (rack and) ruinchátrat, scházet, rozpadat se, spět k záhubě, podléhat zkáze

brain: rack one's brains over sthlámat si hlavu nad/s čím