Hlavní obsah

siding [ˈsaɪdɪŋ]

Přídavné jméno

  • with sb stranící komu, jsoucí na straně koho

Odvozená slova

side

Vyskytuje se v

butter: know what side one's bread is buttered onvyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.

reverse: reverse (side)rub, zadní strana mince, bankovky ap., revers

safe: do sth to be on the safe sidedělat co pro jistotu

side: side withsb stranit, nadržovat komu, podporovat koho

stitch: stitch (in the side), side stitchpíchání v boku po běhu ap.

sunny: sunny side up(u)smažený z jedné strany volské oko

asset: ekon. assets sidestrana aktiv

bang: side-swept bangspatka účes

bolster: (side) bolstersboční vedení sedadla auta

clapboard: clapboard sidingpřekládané obložení domu prkny horní lišta zčásti překrývá spodní

demand: ekon. demand sidestrana poptávky

entrance: side/back entranceboční/zadní vchod

football: five-a-side footballmalá kopaná

fringe: side fringepatka účes

hustle: side hustlebokovka vedlejší výdělečná činnost

issue: side issuevedlejší věc

moon: far side of the moonodvrácená strana měsíce

netting: sport. side nettingboční síť branky

passenger: passenger sidestrana spolujezdce v autě

plate: side platetalířek na pečivo

plus: on the plus side...výhodou je, že...

right: right side outlícem ven, nalíc otočený ap.

side-saddle: ride side-saddlejet v sedle bokem

starboard: starboard sidepravobok, pravý bok lodi

step: side stepúkrok, krok stranou

elevation: side elevationbokorys

through: Enter through the side entrance.Vejděte bočním vchodem.

split: split one's sides (laughing)potrhat se smíchy, chlámat se

bok: from the sidez boku

bokovka: have a bit on the side, have someone on the sidemít bokovku být nevěrný

čtvrť: shanty town, slum(s), slum area, back streets, AmE euf. wrong side of the trackchudinská čtvrť

dodržet: keep one's word, be as good as one's word, v dohodě ap. keep one's side of the bargaindodržet slovo

doprovodný: side eventsdoprovodný program k akci

klopit: This side up!Neklopit! na krabici ap.

kolej: siding, i přen. sidetrack, výhybná spur trackvedlejší kolej

odvrácený: far side of the Moonastron. odvrácená strana Měsíce

ostuda: disgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up(u)dělat ostudu komu

popukání: side-splitting, hilariousk popukání legrační

protější: on the opposite sidena protější straně

rub: reverse (side) of a coin, řidč. verso, při házení tailsrub mince

strana: front side, facečelní strana

stránka: the darker/bright side of sthstinná/světlá stránka čeho

účinek: side effectsvedlejší účinky

udělat: rodině, známým ap. let the side down, disgrace sbudělat ostudu komu

vedle: next to each other, bok po boku side by sidevedle sebe

vedlejší: side effectsvedlejší účinky

vchod: main/side/back entrance/doorhlavní/vedlejší/zadní vchod

vítr: side wind, hl. z jiného směru než je kurz lodi crosswindboční vítr

volský: fried egg, sunny side up egggastr. volské oko

vrchní: upper side, líc obversevrchní strana

zadní: back (side), rub ap. reverse (side) of sth, listu versozadní strana čeho

zrcátko: rear-view mirror, vnější outside mirror, side view mirror, BrE wing mirrormotor. zpětné zrcátko

píchat: I have a stitch in my side.Píchá mě v boku.

postranní: side street, bystreetpostranní ulička

průvodní: nežádoucí side-effect, vedlejší produkt by-product, příznak syndromeprůvodní jev

přes, přese: lean over the sidenaklonit se přes okraj

převalit se: roll/turn over on one's side/stomach/backpřevalit se na bok/břicho/záda

přiklonit se: take sb's sidepřiklonit se na čí stranu

stavět se: support sb, back sb up, side with sbstavět se na čí stranu

stranit: She has always sided with him.Vždycky mu stranila.

svíjet se: be in fits/stitches, split one's sides laughing, double up/be convulsed with laughter, be in hysterics, BrE fall about, BrE crease upsvíjet se smíchy

ulice: side streetpostranní/vedlejší ulice

vítězný: winning side, ve volbách winning partyvítězná strana

vlevo: to your left, on your left-hand sidevlevo od vás

vyvolat: produce side effectsvyvolat vedlejší účinky

zajet: pull over to the sidezajet ke kraji vozovky

druhý: the other side of the coindruhá strana mince

pracovat: Time is on our side., Time is in our favour.Čas pracuje pro nás.

tlačenice: know one's way about, know which side one's bread is buttered on, umět v tom chodit know the ropesvyznat se v tlačenici

trn: be a thorn in sb's sidebýt komu trnem v oku