Hlavní obsah

siding [ˈsaɪdɪŋ]

Přídavné jméno

  • with sb stranící komu, jsoucí na straně koho

Odvozená slova

side

Vyskytuje se v

butter: know what side one's bread is buttered onvyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.

reverse: reverse (side)rub, zadní strana mince, bankovky ap., revers

safe: do sth to be on the safe sidedělat co pro jistotu

side: side withsb stranit, nadržovat komu, podporovat koho

stitch: stitch (in the side), side stitchpíchání v boku po běhu ap.

sunny: sunny side up(u)smažený z jedné strany volské oko

asset: ekon. assets sidestrana aktiv

bang: side-swept bangspatka účes

bolster: (side) bolstersboční vedení sedadla auta

clapboard: clapboard sidingpřekládané obložení domu prkny horní lišta zčásti překrývá spodní

demand: ekon. demand sidestrana poptávky

entrance: side/back entranceboční/zadní vchod

football: five-a-side footballmalá kopaná

fringe: side fringepatka účes

hustle: side hustlebokovka vedlejší výdělečná činnost

issue: side issuevedlejší věc

moon: far side of the moonodvrácená strana měsíce

netting: sport. side nettingboční síť branky

passenger: passenger sidestrana spolujezdce v autě

plate: side platetalířek na pečivo

plus: on the plus side...výhodou je, že...

right: right side outlícem ven, nalíc otočený ap.

side-saddle: ride side-saddlejet v sedle bokem

starboard: starboard sidepravobok, pravý bok lodi

step: side stepúkrok, krok stranou

elevation: side elevationbokorys

through: Enter through the side entrance.Vejděte bočním vchodem.

split: split one's sides (laughing)potrhat se smíchy, chlámat se