Hlavní obsah

odvrácený

Vyskytuje se v

pohled: look away, avert one's eyes from sthodvrátit pohled od čeho

zrak: turn/avert one's eyes/gaze from sb/sth, look away from sb/sthodvrátit zrak od koho/čeho

away: look away from sthodvrátit pohled od čeho, podívat se jinam

divert: divert sb's attention from sthodvést/odvrátit čí pozornost od čeho

look: look the other wayodvrátit zrak, podívat se jinam

moon: far side of the moonodvrácená strana měsíce

withdraw: withdraw one's gazeodvrátit pohled

odvrácený: far side of the Moonastron. odvrácená strana Měsíce