Hlavní obsah

reverse [rɪˈvɜːs]

Vyskytuje se v

call: collect call, BrE reverse charge callhovor na účet volaného

charge: BrE reverse the chargesvolat na účet volaného

takeover: ekon. reverse takeoverpřevzetí větší společnosti menší

reverse: the reverseof sth opak čeho očekávaného ap.