Hlavní obsah

velká

Vyskytuje se v

acclamation: by acclamationvelkou většinou, aklamací, aklamačně, bez tajné volby zvolený ap.

afar: from afarz (velké) dálky, zdáli, zpovzdálí

anteater: zool. giant anteatermravenečník velký

bang: big bangvelký třesk

bargain: bargain offervýprodej, velká sleva v obchodě

barrier: Great Barrier ReefVelký bariérový útes

battery: C/D batterymalý/velký monočlánek baterie

bear: astron. Great/Little BearVelká/Malá medvědice

bed: king-size bed(velká) manželská postel

big: slang. a big shotvelké zvíře, hlavoun

body blow: sth would be a body blow to sthco by byla velká rána pro co

chagrin: to my deep chagrink mému velkému zklamání

close: pay close attention to sthvěnovat čemu velkou pozornost

cress: Indian cresslichořeřišnice větší

depression: the Great Depressionvelká hospodářská krize

distance: from a distancez jisté vzdálenosti, z odstupu, zpovzdálí, z větší dálky

dog: astron. the Great DogVelký pes

economy: economy packzvýhodněné/velké balení se slevou za větší množství

entertainment: much to my entertainmentk mému velkému pobavení

entry: attract a huge entrypřilákat velké množství účastníků

failure: crop failure(velká) neúroda

fanfare: with a fanfares velkou slávou

finale: the grand finalevelké finále

fortunate: be (more) fortunatemít (větší) štěstí

Friday: círk. Good FridayVelký pátek

goose: greylag goosehusa velká

grand: Grand Prizevelká/hlavní cena

great: Great LakesVelká jezera na hranicích USA a Kanady

greater: the Greater AntillesVelké Antily

heat: the heat of the daynejvětší parno, nejteplejší část dne

heyday: in its/one's heydayv době svého největšího rozmachu, na vrcholu své slávy

horror: have a horror of sthmít hrůzu, mít velký strach z čeho

inquisitor: hist. Grand InquisitorVelký inkvizitor

jack: Union Jackvlajka Velké Británie

juror: grand jurorčlen velké poroty

jury: grand juryvelká porota 12-22 členů

large: law of large numberszákon velkých čísel

latitude: allow sb greater latitudeposkytnout komu větší volnost

lavish: lavish praisevelká chvála

letter: capital lettervelké písmeno

likely: most likelys největší pravděpodobností

lip: anat. inner/outer lipsmalé/velké stydké pysky

mass: the great mass(velká) většina

measure: in large measuredo značné míry, z velké části, převážně

mob: mob-handedve velkém počtu lidé - přijít ap.

moderate: moderate-sizedstředně velký

octave: small/great octavemalá/velká oktáva

all: all great nationsvšechny velké národy

biggie: It's no biggie.Není to žádná velká věc., O nic nejde.

by: He is a head taller.Je o hlavu větší.

catering: We do catering for large companies.Zajišťujeme stravování pro velké firmy.

double: double the size of sthdvakrát větší než co

emphasis: place/put/lay great emphasis on sthklást velký důraz na co

hers: a great friend of hersjejí velký přítel

however: however big he isať je sebevětší

impact: A large object impacted the Earth.Na Zemi dopadl velký objekt.

lucky: He was luckier than the rest.Měl větší štěstí než ostatní.

much: without much effortbez většího úsilí