Hlavní obsah

failure [ˈfeɪljə]

Podstatné jméno

  1. neúspěch, nezdar, prohra výsledek činnosti
  2. selhání projektu, manželství ap.failure of justiceselhání justice
  3. neúspěšný člověk, smolař kdo neuspělconsider osf a failurepovažovat se za neschopnéhobe a failure as sthneuspět jako co
  4. to do sth opomenutí, neučinění čeho, neschopnost udělat copráv. failure to appear in courtnedostavení se k soudufailure to paynezaplacení (včas)
  5. porucha, závada, selhání motoru, systému, funkce, orgánu ap., výpadek ve fungování, dodávkáchmed. kidney failureselhání ledvintech. power failurevýpadek proudufailure rateporuchovost míracrop failure(velká) neúroda
  6. úpadek, krach, bankrot firmy ap.

Vyskytuje se v

box office: box-office failuredivácký/kasovní propadák

congestive: congestive heart failureměstnavá srdeční slabost

engine: engine failureporucha motoru

kidney: kidney failureselhání ledvin

renal: renal failureselhání ledvin

crop: crop failureneúroda

undaunted: Undaunted by his failure, he kept on fighting.Nenechal se odradit neúspěchem a bojoval dál.

nezdar: skončit nezdaremend in failure

povést se: nepovést se nevyjítfail, be a failure, not come off

proud: elektr. výpadek proudupower failure

selhání: med. selhání ledvin/srdcekidney/heart failure

selhání: selhání lidského faktoruhuman error/failure

výpadek: výpadek proudupower/electricity failure, (power) blackout, i úmyslně způsobený power BrE cut/AmE outage

porucha: porucha motoruengine failure

série: série neúspěchůsuccession of failures