Hlavní obsah

artificial [ˌɑːtɪˈfɪʃəl]

Vyskytuje se v

fertilization: artificial fertilizationumělé oplodnění

fertilizer: artificial fertilizerumělé hnojivo

limb: artificial limbumělá končetina, protéza

person: práv. artificial personprávnická osoba

respiration: artificial respirationumělé dýchání