Hlavní obsah

artificially [ˌɑːtɪˈfɪʃəlɪ]

Příslovce

Vyskytuje se v

fertilization: artificial fertilizationumělé oplodnění

fertilizer: artificial fertilizerumělé hnojivo

limb: artificial limbumělá končetina, protéza

person: práv. artificial personprávnická osoba

respiration: artificial respirationumělé dýchání

barvivo: artificial colo(u)ringsumělá barviva v potravinách ap.

dýchání: artificial respirationmed. umělé dýchání

inteligence: artificial intelligenceumělá inteligence

ledvina: artificial kidney, dialyzační přístroj dialysis machineumělá ledvina

materiál: natural/artificial materialspřírodní/umělé materiály

oplodnění: artificial inseminationumělé oplodnění

oplodnit: inseminate sb (artificially)uměle oplodnit

osoba: legal/juridical/artificial person, korporátní subjekt corporate body, body corporatepráv. právnická osoba

právnický: legal/juridical/artificial personpráv. právnická osoba

sladidlo: artificial/natural sweetenersumělá/přírodní sladidla

umělý: artificial respiration, z úst do úst též mouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of lifeumělé dýchání

výživa: artificial nutritionumělá výživa

zub: false/artificial teethumělé zuby

protéza: artificial limbprotéza končetiny

artificial: artificial lightumělé osvětlení