Hlavní obsah

artificially [ˌɑːtɪˈfɪʃəlɪ]

Příslovce

Vyskytuje se v

artificial: artificial lightumělé osvětlení

artificial: artificial fertilizersumělá hnojiva

fertilization: artificial fertilizationumělé oplodnění

fertilizer: artificial fertilizerumělé hnojivo

limb: artificial limbumělá končetina, protéza

person: práv. artificial personprávnická osoba

respiration: artificial respirationumělé dýchání

barvivo: umělá barviva v potravinách ap.artificial colo(u)rings

dýchání: med. umělé dýcháníartificial respiration

inteligence: umělá inteligenceartificial intelligence

ledvina: umělá ledvinaartificial kidney, dialyzační přístroj dialysis machine

materiál: přírodní/umělé materiálynatural/artificial materials

oplodnění: umělé oplodněníartificial insemination

oplodnit: uměle oplodnitinseminate sb (artificially)

osoba: práv. právnická osobalegal/juridical/artificial person, korporátní subjekt corporate body, body corporate

právnický: práv. právnická osobalegal/juridical/artificial person

protéza: protéza končetinyartificial limb

sladidlo: umělá/přírodní sladidlaartificial/natural sweeteners

umělý: umělé dýcháníartificial respiration, z úst do úst též mouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of life

umělý: umělá družiceartificial satellite

výživa: umělá výživaartificial nutrition

zub: umělé zubyfalse/artificial teeth