Hlavní obsah

fertilizer, BrE+ fertiliser [ˈfɜːtɪˌlaɪzə]

Podstatné jméno

  • hnojivoartificial fertilizerumělé hnojivo

Vyskytuje se v

artificial: artificial fertilizersumělá hnojiva

organic: organic fertilizerorganické hnojivo

dusíkatý: nitrogen fertilizerszeměd. dusíkatá hnojiva

fertilizer: artificial fertilizerumělé hnojivo