Hlavní obsah

zaujatý

Části slova

a

Vyskytuje se v

postoj: zaujmout postoj k čemutake a stand on sth

stanovisko: zaujmout stanoviskotake a stand, adopt an attitude

postavení: zaujmout postavenítake a position

postoj: zaujmout bojový postojtake (up) a fighting stance

vůči: zaujatý vůči komubiased against sb

zaujmout: Zaujalo mě to.It caught my interest.

zaujmout: Co mě zaujalo ...What I found interesting ...

zaujmout: Zaujalo ji jak ...She found it interesting how ...

zaujmout: zaujmout místo kdeposition osf swh

zaujmout: zaujmout stanovisko k čemutake a stand on sth

zaujmout: zaujmout postoj k čemuadopt a stance on sth

interest: catch sb's interestzaujmout koho

position: take up a positionzaujmout polohu

position: position osf swhzaujmout místo/pozici kde usadit se ap.

stand: take a standzaujmout stanovisko, vyslovit se pro něco

weighted: weighted against sbznevýhodňující koho, zaujatý proti komu, nepřející komu