Hlavní obsah

position [pəˈzɪʃən]

Sloveso

  • sth swh umístit, usadit, dát co kamposition osf swhzaujmout místo/pozici kde usadit se ap.

Vyskytuje se v

position: na správném místě, ve správné polozein position

kneel: klek, pozice vklečekneeling position

reclining: poloha vleže, lehreclining position

recovery: stabilizovaná polohamed. recovery position

supine: leh na zádechsupine position

white-collar: úřednické pozicewhite-collar positions

leh: leh na břišeprone position, lying on one's stomach

poloha: ve svislé polozein a vertical position

sed: v seduwhen sitting, in a seated position

skrčený: ve skrčené polozein a crouched position

spatný: sport. stoj spatnýbasic position

uhájit: uhájit své pozicemanage to defend one's position

určit: určit polohu koho/čehostanovit fix the position of sb/sth, najít locate sb/sth, lokalizovat localize sth

klek: v klekuwhen kneeling, in a kneeling position, on one's knees

postavení: vedoucí postaveníleading position

pozice: zneužít své pozicemisuse one's position

silný: silná pozicefirm position

upevnit: upevnit své postavenístrengthen one's position

úřad: zastávat úřad kohohold the position of sb

vypudit: Byl vypuzen ze své pozice.He had been ousted from the position.

zaujímat: zaujímat důležitou pozicioccupy/hold an important position

zaujmout: zaujmout místo kdeposition osf swh