Hlavní obsah

účast

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (přítomnost) presence, attendance(pravidelné navštěvování) attendingza (osobní) účasti kohoin the presence, (osobností ap.) with the attendance of sb
  2. (počet účastníků) turnout, attendances hojnou účastí schůze ap.well attendedvolební účastvoter turnout
  3. (spoluúčast) na čem participation, taking part(zapojení se) involvement in sthza účasti koho aktivníwith the participation of sb
  4. (podíl v podnikání ap.) ekon. share, part(majetkový zájem) interest(partnerství) partnershipekon. majetková účastownership interest
  5. (soucit) sympathy(soucítění) compassion(soustrast) condolence

Vyskytuje se v

majetkový: property/ownership interestmajetková účast

volič: heavy/low pollsvysoká/nízká účast voličů

odřeknout: decline to attend sthodříct účast na čem

conspiracy: conspiracy to murder(spolu)účast na vraždě/přípravě vraždy

letter: letter of invitationzvací dopis, ekon. výzva k předkládání projektů/nabídek v tendru, výzva k účasti ve veřejné soutěži, výzva k tendru

line up: line sb up for sthdomluvit čí účast na čem

participation: with the participation of sbza účasti koho provést ap.

venture: ekon. joint venturepodnik se společnou majetkovou účastí, společný podnik

účast: in the presence, osobností ap. with the attendance of sbza (osobní) účasti koho