Hlavní obsah

majetkový

Přídavné jméno

  • (of) propertymajetková účastproperty/ownership interestmajetkové přiznánífinancial disclosure (report)

Vyskytuje se v

restituce: property restitutionmajetková restituce

účast: ownership interestekon. majetková účast

property: práv. law of propertymajetkové právo

relation: práv. property relationsmajetkové vztahy

venture: ekon. joint venturepodnik se společnou majetkovou účastí, společný podnik

majetkový: property/ownership interestmajetková účast