Hlavní obsah

authorized [ˈɔːθəˌraɪzd]

Vyskytuje se v

cizí: cizím (osobám) vstup zakázánauthorized personnel only, no trespassing

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán.Authorized personnel only., do oblasti Restricted area.

vstup: Nepovolaným vstup zakázánAuthorized Personnel/Persons Only, jen pro zaměstnance Staff only

životopis: (ne)autorizovaný životopis(un)authorized biography