Hlavní obsah

young [jʌŋ]

Přídavné jménoyounger , youngest

  1. mladý ve vývoji, ve vzrůstuyoung ladymladá dáma, slečna, zast. čí milá, slečna, dívkaBrE, práv. young personmladistvý osoba od 14 do 17 letBrE, práv. young offendermladistvý pachatel zločinec ve věku od 14 do 17 letBrE, práv. young offender institutionnápravné zařízení pro mladistvé od 14 do 20 lethanl. young Turkdivoch, rošťák vzpurné a divoké dítě
  2. mladický vztahující se k mládí, k mladým letům, v mládí obvyklýin my young(er) daysza mých mladých časů, za mlada
  3. mladistvý vzhledem, chovánímyoung at heartmladý duchem

Vyskytuje se v

young gun: young gunsdravé mládí, mladá krev začínající, úspěšní, průbojní mladí lidé, sport. mladé pušky

brother: younger/elder brothermladší/starší bratr

hopeful: young hopefulsmladé naděje

institution: young offender(s') institutionústav pro mladé delikventy

offender: young offendermladistvý pachatel

plant: young plantsazenice

son: elder/younger sonstarší/mladší syn

being: Being young, I didn't worry.Protože jsem byl mladý, netrápilo mne to.

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.

disposed: criminally disposed youngmladík se zločinnými sklony

unbecoming: It is unbecoming of young girls to smoke.Nehodí/Nesluší se, aby mladé dívky kouřily.

used: I used to go there when I was young.V mládí jsem tam chodíval.

wish: I wish I were young.Kdybych tak byl mladý.

bratr: younger/elder brothermladší/starší bratr

mládě: the young, form. offspringmláďata

útlý: at a tender/very young agev útlém věku

mladší: my younger brothermůj mladší bratr

young: the youngmladí (lidé), mládež