Hlavní obsah

advice [ədˈvaɪs]

Podstatné jméno

  1. on sth rada, doporučení, rady ohledně čehonemá množné čísloTake my advice.Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.a piece of good advicedobrá radathe best piece of advicenejlepší rada
  2. sdělení, oznámení, uvědomění úřední,oficiální ap.

Vyskytuje se v

bit: a bit of news/advicezpráva/rada

specialist: specialist adviceodborná rada

take: Take my advice.Poslechni mě. moji radu, Dej si poradit.

rada: (po)žádat koho o raduask sb's advice

rada: řídit se čí radoufollow sb's advice

reverz: podepsat revers, být propuštěn na revers z nemocnicedischarge osf/hl. AmE sign out against medical advice

dát: Dej na mě!Take my advice!

nechat: Nech si poradit. Poslechni měTake my advice.

ošetření: vyhledat/odmítnout lékařské ošetřeníseek/refuse medical treatment/advice

poradit: Potřebuji trochu poradit.I need a bit of advice.

poradit: Nedá si (ode mě) poradit.He won't take my advice.

právník: poradit se s právníkemconsult a lawyer, take legal advice

rada: na čí raduon sb's recommendation/advice/counsel

rozumný: rozumná radasensible advice

řídit se: řídit se čí radoufollow sb's advice