Hlavní obsah

insist [ɪnˈsɪst]

Sloveso

  1. on (doing) sth, that trvat na čem, vyžadovat coShe insisted on my being there.Trvala na tom, abych tam byl.
  2. on sth stát si za čím

Vyskytuje se v

naléhat: Don't push me., Please don't insist.Nenaléhej(te) na mne.

vyžadovat: insist on punctualityvyžadovat dochvilnost

insist: She insisted on my being there.Trvala na tom, abych tam byl.