Hlavní obsah

tanning [ˈtænɪŋ]

Vyskytuje se v

tanner: (sun-)tannervyznavač/milovník opalování

tanning: tanning industrykoželužský průmysl

opálit: tan one's sth, get a tan on one's sthopálit si co

opálit se: She got a nice tan.Pěkně se opálila.

tan: have a tanbýt opálený