Hlavní obsah

tan [tæn]

Vyskytuje se v

tanner: (sun-)tannervyznavač/milovník opalování

ton: come down on sb like a ton of brickspodat si koho, došlápnout si na koho

tongue: tongue-in-cheeklehce ironický, zlehčující poznámka ap.

wag: tongues are waggingjdou řeči

confusion: confusion of tongueszmatení jazyků

loll: (with) his tongue lolling outs jazykem vyplazeným/na vestě

net: AmE net tonmalá tuna 2000 liber cca 907,18 kg

put out: put out one's tonguevypláznout jazyk hlavně jako úšklebek

slip: slip of the tonguepřeřeknutí (se), přebrept

tan: have a tanbýt opálený

tanning: tanning industrykoželužský průmysl

tart: tart-tonguedmající ostrý jazyk

tie: tie sb's tonguesvázat komu jazyk, donutit koho, aby mlčel

tongue lashing: give sb a tongue lashingseřvat, sprdnout koho, dát kartáč komu

vicious: vicious tonguejedovatý jazyk

billion: billions of tonsmiliardy tun

jazyk: stick out one's tongue at sbvypláznout jazyk na koho

mateřský: mother tonguemateřský jazyk

opálit: tan one's sth, get a tan on one's sthopálit si co

povídat: říká se people say, it is said, rumour has it, tongues are waggingpovídá se

pusa: be quiet, shut up, držet jazyk za zuby hold one's tonguepřen. držet pusu mlčet

rodný: native/mother tonguerodný jazyk

řeč: native language, mother tonguemateřská řeč

srdce: (bell) clapper, tongue of a bellsrdce zvonu

tuna: metric ton(ne), tonnemetrická tuna

vypláznout: stick out one's tongue at sbvypláznout jazyk na koho

krotit se: mind one's language, watch one's tonguekrotit se ve výrazech

mlčet: Be quiet!, hovor. Shut up!, Hold your tongue!Mlč(te)!

opálit se: She got a nice tan.Pěkně se opálila.

špička: the tip of the tonguešpička jazyka

mluvit: Has the cat got your tongue?Neumíš mluvit?

zlámat: I couldn't get my tongue round the word., The word was a mouthful.Mohl jsem si na tom slově jazyk zlámat.

bite: bite one's lip/tonguedržet jazyk za zuby nechat si to pro sebe