Hlavní obsah

growth [grəʊθ]

Vyskytuje se v

economic: economic growthhospodářský růst

fern: fern growth, fernskapradí porost

hormone: growth hormonesrůstové hormony

money supply: money supply growthrůst objemu peněžní zásoby

population: population growthpopulační růst, přírůstky obyvatelstva

accelerate: Growth accelerated to 4.9 per cent.Růst se zrychlil na 4,9 procenta.

bujení: cancerous growthmed. rakovinné bujení

populace: population growthrůst populace

přírůstek: (annual) increase in population, (annual rate of) the growth of population(roční) přírůstek obyvatelstva

rakovinový: cancerous growthrakovinné bujení

růst: economic growthekon. hospodářský růst

růstový: growth hormone, somatotrop(h)inbiol. růstový hormon

živný: pro bakterie ap. culture/growth medium, nutrient substance, přen. dobré podmínky breeding/fertile groundživná půda

překotný: rapid economic growthpřekotný ekonomický růst

growth: population growthpopulační růst, přírůstek obyvatelstva