Hlavní obsah

manipulate [məˈnɪpjʊˌleɪt]

Vyskytuje se v

manipulate: manipulate sb into doing sthvmanipulovat koho do čeho, navést koho k čemu